Υπατη Εκλογικα 1843

Εκλογικά συμβάντα στην πόλη Υπάτης κατά το 1843

Αρχειακές καταγραφές, επεξηγηματική εισήγηση

Υπάτη Φθιώτιδος (Πατρτζίκι) Λεγότατν και Νεα Πάτρα. Υπήρξε διοικητικό και εκκλησιαστικό κέντρο ευρύτερης περιοχής. Ο Πούκεβίλ την τοποθετεί στα “Βλάχοχώρια” του κτηματολογίου τπυ Πατρτζίκ να κατοικείται κατά το ήμισυ από Έλληνες και Τούρκους, ενώ καταγράφει και 600 Εβραίους. Έδρα Δήμος Υπάτης (1836-1912). Σήμρα έδρα Δ. Υπάτης με 724 κατοίκους και συνοικισμό τη Αμαλώτα.1

Σε μια ανεπίσημη απογραφή που έγινε από Γάλλους το 1835 είχε 1389 κατοίκους με 292 οικογένειες

Στην πόλη της Υπάτης, όπως και σε άλλες πόλεις και χωριά της επαρχίας Πατρατζικίου, με την προκήρυξη των συνταγματικών εκλογών το 1843, δημιουργήθηκε έντονος ανταγωνισμός για την κατάκτηση του τίτλου του πληρεξουσίου.

Την πληρεξουσιότητα στην παραπάνω αναφερομένη επαρχία την διεκδίκησαν δύο αντίπαλες παρατάξεις: α) Γεώργιος Αινιάν και Ευάγγελος Κοντογιάννης. β) Δημήτριος Χατζίσκος και Χρηστόδουλος Ζωγραφίδης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των δύο παρατάξεων, για το ποιός θα συγκεντρώσει τους περισσότερους εκλέκτορες στην Τοπική Επαρχιακή Συνέλευση, προκειμένου να εκλεγεί ο δικός του πληρεξούσιος ή πληρεξούσιοι. Οι εκλεγέντες από την παραπάνω αναφερόμενη συνέλευση, στη συνέχεια θα μετείχαν στην Εθνική Γενική Συνέλευση για τη σύνταξη του παραχωρηθέντος συντάγματος το πρώτο σύνταγμα στη χώρα.

Σύμφωνα με τα παρακάτω παρατιθέμενα πρακτικά, έγιναν δυο εκλογικές διαδικασίες. Η μεν πρώτη την 3ην Οκτωβρίου 1843 με προεδρεύοντα τον ειδικό πάρεδρο του Δήμου τον Κ. Ζαχαρόπουλο2 και με ιερέα τον Παπαθανάση Λάμπρου στον Ναό του Αγίου Νικολάου με 223 άτομα-εκλογείς, η δεύτερη συνέλευση της πόλης έγινε στις 13 του ιδίου παραπάνω μήνα, με προεδρεύοντα τον Δήμαρχο της πόλης Πετράκη Χατζηπέτρου και με ιερέα τον Παπαθάνο Οικονόμου με 114 άτομα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου.

Άξιον σημείωσης γίνεται το γεγονός, ότι η μεν πρώτη ομάδα αναφέρει στο πρακτικό της ότι οι οικογενειάρχες-εκλέκτορες της πόλης υπερβαίνουν τους διακόσιους, ενώ η δεύτερη, η οποία στον κατάλογό της καταγράφει 114 ψηφοφόρους, αναφέρει ότι υπερβαίνουν τους εκατόν εβδομήντα.

Με όσα αναφέρονται στα παρακάτω πρακτικά, η μεν πρώτη ομάδα, με προεδρεύοντα τον Κ. Ζαχαρόπουλο, είχε εκλέξει τέσσερις εκλογείς, Γ. Αινιάν, Γεώργιο Χατζηχρήστου, Γεώργιο Καπλάνη και Κωσταντίνο Γιαννόπουλο, ενώ η ομάδα η προεδρευομένη από τον Δήμαρχο Πετράκη Χατζηπέτρου, είχε εκλέξει Γεώργιο Αχτίδη, Κωσταντίνο Γαρδίκη και Ζαχαρία Παππαγιάννη.

Όπως γράφτηκε και σε άλλες εισηγήσεις, η Τοπική Επαρχιακή Συνάθροιση των εκλεκτόρων των χωριών, για την εκλογή των πληρεξουσίων της επαρχίας, έλαβε χώρα στην Υπάτη* και ενώ ξεκίνησαν όλοι μαζί στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, επήλθε διαφωνία στην αναγνώριση των εκλεκτόρων, με αποτέλεσμα η μεν ομάδα του Αινιάνα-Κοντογιάννη να αποχωρήσει με τους υποστηρικτές της και να συνεχίσει την διαδικασία εκλογής πληρεξουσίων στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, η δε ομάδα του Δ. Χατζίσκου-Ζωγραφίδη παρέμεινε και πραγματοποιήσε την δική της εκλογική διαδικασία στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.

Από τα πρακτικά των δύο παραπάνω αναφερομένων της Τοπικής Επαρχιακής Συνέλευσης για την εκλογή πληρεξουσίων προκύπτει, ότι οι τέσσερις εκλέκτορες της πόλης Υπάτης ( Γ Αινιάν, Γεώργιος Χατζηχρήστου, Γεώργιος Καπλάνης, Κωσταντίνος Γιαννόπουλος ) συμπεριλαμβάνονται ως νόμιμοι στην ομάδα Αινιάνα Κοτογιάννη, ενώ στη δεύτηρη ομάδα (Δ. Χατζισκου -Χ. Ζωγραφίδη), συμπεριλαμβάνονται ο Γ. Αχτίδης, Ζάχος Παπαγιάννης και αναφέρεται και το όνομα του Δ. Κατζάνου, ο οποίος πιθανολογείται, ότι δεν ήταν κάτοικος Υπάτης1, ούτε αναφέρεται ότι εκλέχθηκε σε κανένα από τα παρακάτω παρατιθέμενα και καθαρογραμμένα πρακτικά της πόλης

Ακολουθούν τα ψηφιακά πρακτικά καθαρογραμμένα

Πρακτικό 1 1846779

“Σήμερον την τρίτην 8βρίου του χιλιοστού, οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού τρίτου έτους, ημέραν Κυριακήν, εν τω Ναώ του αγίου Γεωργίου της πόλεως υπάτης, ο υποφαινόμενος Ιερεύς Παππααθανάσιος Λάμπρου, ομού με τον Δημαρχιακόν πάρεδρο Κύριον Κωνσταντίνον Ζαχαρόπουλον προσκαλεθέντες από τους Πολίταις τους συνελθόντας εισ την εκλησίαν διά να ( δυσανάγνωστη μια λέξη ) την εκλογήν των εκλογέων, διά να συμπράξομεν μέτ’ αυτών εις την ερημένην εκλογήν , επιχειρίσαμεν την σύνταξιν του καταλόγου ως εξής”.

Ακολουθεί ο Κατάλογος, με 223 ονόματα, τον οποίον θα παραθέσουμε σε ψηφιακή μορφή στο τέλος του παρόντος.

Μετά τη σύνταξη του καταλόγου και την ανάγνωσή του εντός της εκκλησίας και αφού εγκρίθηκε από τους παρόντες ο συνταχθείς κατάλογος, οι Συγκεντρωμένοι εξέλεξαν τα πέντε μέλη της επιτροπής, από του πιο ηλικιωμένους της συνέλευσις, για να συντάξουν τον κατάλογο των υποψηφίων εκλογέων ήτοι: Χχηστόδουλος Αινιάν3, ιωάννης Γιαννόπουλος,, Χρήστος Ζυρόπουλος, Γεώργιος Πολυζωϊδης, και Νικόλαος Κροκότζηλος”. Οι οποίοι μετά την εκλογή τους συνέταξαν τον κατάλογο των υποψηφίων μελών, παρουσία του ιερέως και του παρέδρου, ήτοι:

1. Γ Χ Αινιάν

2. Γ Χατζηχρήστος

3. Γ. Καπλάνης

4. Κ. Γιανόπουλος

5. Κ. Πιστόλης

6. Νικόλαος Ασιμακόπουλος

7. Χριστος Ζυρόπουλος

8. Κ. Ζαχαρόπουλος

9. Γεώργιος Πολυζωϊδης

10. Νικόλαος Κορκότζηλος

11. Ιωάννης Χριστίδου

12. Δημήτριος Αναγνώπουλος

13. Αθανάσιος δασκαλάκης

14. Ιωάννης Καθάριος

15. Αθανάσιος Λαλιώτης

16. Γεώργιος μπαλταδούρος

¨ετέθησαν υποήφιοι δεκαέξη διότι ο αριθμός των οικογενειών υπερβαίνει τους διακοσίους, αριθμοθέντος του καταλόγου των υποψηφίων, εξ αυτών εκλέχθησαν παμψηφεί οι Κύριοι 1) Γ Αινιάν, 2) Γεώργιος Χατζηχρήστου, 3) Γεώργιος Καπλάνης, 4) Κωσταντίνος Γιανόπουλοςκαι ούτοι θεωρούνται εκλέκτορες της πόλης υπάτης εις βεβαίωσιν συνετάχθη η παρούσα έκθεσις ήτις υπεγράφη παρά του Ιερέως, παρτά του προεδρεύοντος την συνέλευσιν παρέδρου και παρά της επιτροπής των Γερονττέρων

Ο Ϊερεύς                   ο Πάρεδρος           οι Γέροντες

Παπαθάνος λάμπρου       Κ. Ζαχαρόπουλος        Χ. Αινιάν

        Ιωάν. Γιανόπουλος

         Χρι. Ζυρόπουλος

Πολυζωΐδης

νικολ. Κορκοτζηλος

Γίνεται μνεία ότι προς επιβεβαίωσιν υπέγραψαν όλοι οι συγκροτούντες την συνεδρίασιν Δημόταις, οι δε μη ιδένες Γράμματα έκαμαν το σημείον του Σταυρού, ω εξής”.

Ακολουθούν οι υπογραφές των αναφερομένων εις τον ονομαστικό καταλογο

Για να δείτε τον κατόλογο με τα 223 άτομα Εδώ

Πρακτικό 2  1846752

Σήμερον την 13 του μηνός Οκτωμβρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού τρίτου, οι εν τη πόλει υπάτης του Δήμου ωσαύτως της επαρχίας πρώην Νέων Πατρων κάτοικοι, συνελθόντες εις την εκκλησίαν του Αγίου Νικολάου περί ώραν 1ο Π.Μ επί παρουσία του Δημάρχου Πέτρο Χ”πέτρου προεδρεύοντος και του Ιερέως Παπαθάνου Οικονόμου διά να εκλέξουσι τους εκλογείς των κατά τας διατάξεις του από 4 μαρτίου 1829 ΚΓ΄ ψηφίσματος. και των υπό την αυτήν ημερομηνίαν υπ’ αρίθ.10050 οδηγιών του ποτέ Κυβερνήτου της Ελλάδος και συμφώνως με την από 12 Σεπτεμβρίου ε.ε.υπό αρίθ 4966 διακήρυξιν του Διοικητού Φθιώτιδος προέβησαν εις τας ακολούθους εργασίας.

Ο Ιερουργήσας Ιερεύς ανέγνωσεν μεγαλοφώνως

α΄την από 7 Σεπτεμβρίου 1843 προκήρυξιν του υπουργικού Συμβουλίου προς τους έλληνας

β΄την υπό την αυτήν ημερομηνίαν έγκύκλιον του ιδίουπρος τους κατά την επικράτειαν Διοικητάς

γ΄το από 4 μαρτίου1829 ΚΓ΄ ψήφισμα

δ΄τας υπό την αυτήν ημερομηνίαν υπ’ αρίθ.10050 οδηγίας του ποτέ Κυβερνήτου της Ελλάδας και ε΄ τον από 9 Νοεμβρίου 1822υπ’ αρίθ 17 νόμον περί εκλογής παραστατών.

Μετά ταύτα ο αυτός Ιερεύς κατέστρωσεν τον κατάλογον των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου πολιτών, ο Κατάλογος ανεγνώσθη μεγαλοφώνως και επικυρώθη τη συγκαταθέσει απάντων ως εφεξής.

α/α

Όνομα επώνυμο

α/α

Όνομα επώνυμο

1

Παπαθάνος Οικονόμου

58

ζαζάς

2

Πετράκης Χατζηπέτρου

59

θανάσης Συριάκης

3

Ζαχαρίας Παπαγιάννης

60

θανάσης Κούτρας

4

Ανδρέας Ξηρομερίτης

61

Αναγνώστης Γεωργίου

5

Γεώργιος τζιοχαντάρης

62

Χρήστος γεωργίου

6

Γεώργιος Κατζικάς

63

Βαγγέλης Γεωργίου

7

Γεωρ Αχτίδης

64

Αναστάσιος Κούτρας

8

Δημητριος Αχτίδης

65

Παναγιώτης Λώ(ύ)ρος

9

Γιάνης Χατζηκώστας

66

Μήτρο μηνα;;

10

Θεοδωρής Τριπυλος

67

Γαινάκος χαρβολάκης

11

Δ. Κυλεπούρας

68

Κώστας χαρβολάκης

12

Δ Χρηστίδης

69

Μήτρος Κούτρας

13

Γ. Ζιόγας

70

Σπύρος Κούτρας

14

αναστάσιος Ζιόγας

71

Κώστας Κούτρας

15

Σταμ. Καραμπέης

72

Δημήτ. Σκιαδάς

16

Δημάκης Παπακυριαζή

73

Αθ. Σκιαδάς

17

Αδάμος Γεωργίου

74

Χρήστος Κωσταντίνου

18

Κύρκος Γεωργίου

75

Δημήτριος Καρανικόλας

19

Κώστας Γαρδίκης

76

Λουκάς Ιωάννου

20

Δημήτρης Ζυγκούρης

77

Κωσταντής Δημητρίου

21

Δημήτιος τζάκας

78

Γούλας γληγορόπουλος

22

Κ. Αναγνώπουλος

79

Παναγιώτης Σκιαδάς

23

μήτρος αρβανίτης

80

Θεοδωρής Δράκος

24

Ευστάθιος Γεωργίου

81

Γεώργ. οικονομόπουλος

25

Χρήστος Δούκας

82

Νικόλαος Μπρόφας

26

Νικόλ. αργόπουλος;

83

Παύλος Γεωργίου

27

Γεώργιος ψημμένος

84

Γεώργιος αναστασίου

28

Αθαν. Σ (Ζ)υγκούρης;;

85

Θανάσης τζικορόπουλος

29

Γιανάκης Δημόπουλος

86

Κούτας

30

Γιάνη Στέφου

87

Φώτης Αθανασίου

31

Γιανάκης χρήστου

88

Γεώτγιος λογοθέτης

32

Δ. Πανόπουλος

89

Ανδρέας Χρήστου

33

Λάσκαρις Παπαρρόδου

90

δ. μάρτυρας

34

Γιανούλης θεοπολός;;

91

Γεώργιος Γουργιώτης

35

Κώστας τζαμακοκώστας

92

Κοντοδήμος

36

Νάκος Γεωργίου

93

Τριαντάφ. γουργιώτης

37

Γεώργιος Βούργαρις

94

Στέριος Στεργάκης;;

38

Γεώργιος Ζιάκας

95

Μιχάλης Νικολάου

39

Δήμος Βαϊόπουλος

96

Ζάχ. τζαμπακωστόπουλος

40

Πολύζος Κουκουσιάνος

97

Χρηστ. μαμαλοκόπουλος

41

Νίκος Χασάπα(η)ς

98

Γεώτγιος Παυλίδης

42

Αναστάσιος μυλωνάς

99

Γιάνης Χατζηχρήστος

43

Γε΄ργιος Παλαντάς

100

Κώστας Ιακόβου

44

Ιωάνης Σαλπινόπουλος

101

Γιάνης Γεωργίου

45

Γιάνης Σουλιώτης

102

Γιανης μαλακοπότης;;;

46

αλέξιος Σαλπινόπουλος

103

Αλέξιος Κατζούρας

47

Ηλίας Σαλπινόπουλος

104

Γιάνης κατζούρας

48

Γεώργιος Πολίτης

105

Νίκος Νέλας

49

Γιάνης Βώλος

106

Στέργιος Νέλας

50

Θαν. αποστολόπουλος

107

βασίλειος Πέτρου

51

Γεωρ. Δημητρακόπουλος

108

Δημήτριος Αθανασίου

52

Κώστας Παντζιάς

109

Δ. Ζαχαρόπουλος

53

Γιάνης Βασιλείου

110

;;; Ευσταθίου

54

Αθ. μαργαρίτης

111

Γεώργιος Πολύζου

55

Κώστας Σκιαδας

112

Βασίλ. γγόνος ή γγόκας;

56

Γεωργιος Παντζιάς

113

Αθανάσιος ζελονότης

57

Γεώργιος Κάτρος

114

Μήτρος Τρουμοσοπουλος;

Όλοι οι πολίται έχοντες δικαίωμα ψήφου εκατόν δέκατέσσερες οίτινες έμειναν εις την εκκλησίαν μετά του παρέδρου και του ιερέως.

Μετά ταύτα επαρουσιάσθηεν τω μέσω ο Ιερεύς κρατών εις τας χείρας του το ευαγγέλιον και εις εκ των γεροντοτέρων της συναθροίσεως ο Κύριος Γεώργιος Αχτίδης ανέγνωσεν μεγαλοφώνως τον ακόλουθον όρκον “εν ονόματι της παναγίας και αδιαιρέτου τριάδος, ορκίζομαι ενώπιον του ιερού θυσιαστηρίου του θεού της αληθείας να μην δώσωτην ψήφον μου, ούτε διά φιλίαν, ούτε διά μίσους,ούτε διά φόβον, ούτε δι’ ελπίδαν προσωπικού κέρδους, αλλά κατά την συνείδησιν μου και χωρίς καμμίαν προσωποληψίαν”

τον όρκον τούον επανέλαβον όλοι οι πολίται υψόνοντες την δεξιάν χείραν

ακολούθως εκλέχθησαν πέντε εκ των γεροντοτέρων μελών της συναθροίσεως οι Κύριος Γεώργιος Αχτίδης, Γεώργιος τζοχαντάρης, Γεώργιος ψημμένος, Δήμος Σκιαδάς κα λ. μάρτυρας, οίτινες επί παρουσία του προεδρεύοντος Δημάρχου κατέστρωσαν τον κατάλογο των υποψηφίων εκλογέων. Επειδή οι εν τη πόλει ταύτη οικογενειάρχοι αριθμούν τους 170 και ο κατάλογος πρέπει να περιέχει αριθμόν ονομάτων τετραπλάσιον των εκλογέων κατεγράφησαν ονόματα δώδεκα των εξής κυρίων κατοικούντων εις υπάτην. Γεώργ. Αχτίδου, Κ. Γαρδίκη, Ζαχαρία Παπαγιάννη, Γεώρ. Τζοχαντάρη, Γιάννος Χαρβαλάκης, ανδρέας Ξηρομερίτης, Γεωρ. Κατζικάς, Γιάννος Χ”Κώστα, Θεοδωρής Τριπόλας, Αθ. Χρηστίδης, Κώστας Αναγνώπουλος, και Ν. Μπρόφα.

Αναγνωσθέντος του καταλόγου εψηφοφορήθη έκαστον όνομα ιδιαιτέρως το εν μετά το άλλο και έλαβαν ψήφους ως ακολούθως.

Ο Κύριος Γεώρ. Αχτίδης ψήφους Λευκούς 81 μέλανούς 34

ο Κύριος Κωσταντής Γαρδίκης ψήφους λευκούς 93 μελανούς 22

ο Κύριος Ζαχαρίας Παπαγιάννης ψήφους λευκούς 83 μελανούς 32

ο Κύριος Γεώργιος Τζοχαντάρης ψήφους λευκούς 35 μελανούς 80

ο Κύριος γιάνος Χαρβαλάκης ψήφους λευκούς 28 μελανούς 87

ο Κύριος ανδρέας Ξηρομερίτης ψήφους λευκούς 60 μελανούς 55

ο Κύριος Γεώρ. Κατζικάς ψήφους λευκούς 43 μελανούς 72

ο Κύριος Γιάννης Χ”Κώστα ψήφους λευκούς 64 μελανούς 51

ο Κύριος Θ. Τριπόλας ψήφους λευκούς 40 μελανούς 75

ο Κύριος Αθ. Χρηστίδης ψήφους λευκούς 42 μελανούς 73

ο Κύριος Κωσταντίνος Αναγνώπουλος ψήφους λευκούς 44 μελανούς 71

ο Κύριος Νικόλαος Μπρόφας ψήφους λευκούς 34μελανούς 81

Ούτως οι Κύριοι Γεώργιος Αχτίδης, Κωσταντίνος Γαρδίκης και Ζαχαρίας Παππαγιάννης εκηρύχθησαν οι νόμιμοι εκλογείς των εν τη πόλει υπάτη, της επαρχίας πρώϊν Νέων Πατρών κατοίκων

Προς πίστωσιν τούτων κατεστρλωθη η παρούσα πράξις φέρουσα τας υπογραφάς του ιερέως του προεδρεύοντας την συνάθροισιν Δημάρχου και των πέντε μελών των καταστρωσάντων τον Κατάλογον των υποψηφίων

Ο ιερεύς                             ο Δήμαρχος

Πα”θάνος Οικονόμου              Πετρ. Χατζηπέτρου

Τα καταστρώσαντα τον καταλογο των υποψηφίων

Γεώργιος Αχτίδης

Γεώργιος ψιμμένος

Δημήτριος μάρτυρας

Δήμος Σκιαδάς

γίνεται δε ενταύθα μνεία ότι ο Γεώργιος τζοχαντάρης

ως γέρων προσκληθείς να υπογράψη

δεν ηθέλησεν

Ό τι ακριβές αντίγραφον

Εν υπάτη τη 14 8βρίου 1843

Ο Δήμαρχος Υπάτης

Τ. Σ Πέτρ. Χατζηπέτρος”

Έγινε προσπάθεια να τηρηθεί το ύφος, η σύνταξη και η ορθογραφία κατά την μετάφραση των ψηφιακών εγγράφων, τα οποία είναι στη διάθεση του αιτούντα.

Ζητάμε την κατανόησή σας για τυχόν λάθη λάθη και παραλήψεις μας. Σε πολλά ονόματα υπάρχουν ερωτηματικά, πιθανόν να μην αποδίδονται σωστά.

Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε σχόλιο, παρατήρηση και διόρθωση για να γίνουμε καλύτεροι.

Σύντομα θα λάβετε απάντησή μας

1Πηγή:Γ. Δημητρίου, “Πόλεις κωμοπόλεις, χωριά και οικισμοί στη Φθιώτιδα”, (13ος -20ος αι.) “Φθιωτικά Χρονικά 2006” Λαμία)

2Κατσόγιαννος Ζαχαρόπουλος,, πάρεδρος του χωριού Λιάσκοβο

3Δική μας η υπογράμμιση